Gỗ ván

Các loại gỗ ván

- Bán các loại gỗ ván ghép: tấm cao su, xoan, thông,...
- Bán các loại gỗ ván dầu đài loan

098.567.0193