Trấu bằm LT-trấu cắt ngắn theo yêu cầu

Dùng củi trấu thay thế cho than đá và dầu DO, FO, củi cây. Lợi ích kinh tế hơn than cám, không có lưu huỳnh, nên kéo dài tuổi thọ cho ghi lò, không phải xử lý xỉ than, góp phần làm sạch môi trường.Giảm từ 40-50% chi phi phí nhiên liệu.Mặt khác tận dụng lại vỏ trấu, mạt cưa với thể tích lớn được MÁY ÉP TRẤU thành những sản phẩm củi trấu viên, củi trấu cây, củi trấu bầm, dễ bảo quản và chuyên chở

Thông số kỹ thuật:
- Kích thước : theo yêu cầu khách hàng dài 4-6cm
- Độ ẩm: 7%
- Tro: 15%
- Nhiệt lượng: 3900 kcal/kg.

098.567.0193